Washing Machines Live Longer With Babette. - Crazy Blue Eyes

Hjärnans celler

Posted May 31, 2015, 12:31 a.m. By babette

Hjärnan är en gäckande del av vår kropp. Man har länge trott att hjärnceller som dött aldrig ersätts men hela tiden har forskarna nya inlägg i debatten. Man har gjort experiment med vissa djur som visat på att deras hjärnor frambringar nya celler men inte trott att det sker hos människan. Men logiskt sett borde det ju vara så om vi ska vara skapelsens krona. Dock har man efter hand förstått att vår hjärna producerar nya nervceller och att den kanske förnyar sig själv hela tiden. Jag tror inte att vi kan få reda på allt om vår hjärna hur mycket vi än forskar men det är naturligtvis intressant att få reda på framstegen de gör.